ความสำเร็จของนีโอ

 Neo Physics Excellent Award  ทุน 100% (1 ล้านบาท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT TU) 2564

 

 

 

Neo Physics Excellent Award ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2563


 

100 คะแนนเต็ม ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2559

Visitors: 251,799