เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เอกสารการเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

♥ แรง มวล กฎนิวตัน          ♥ ติวข้อสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ 61

♥ โพรเจคไทล์

♥ สภาพสมดุล

งานพลังงา

♥ โมเมนตัม

---------------------------------- ปีการศึกษา 2562 ----------------------------

------------- ม.ต้น-----------------           ------------- ม.ปลาย -------------

♥ ชุดที่ 1                                            ชุดที่ 1

♥ ชุดที่ 2                                           ♥ ชุดที่ 2 

 

 

Visitors: 97,696