เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

 เอกสารการเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

♥ แรง มวล กฎนิวตัน          ♥ ติวข้อสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ 61

♥ โพรเจคไทล์

♥ สภาพสมดุล

งานพลังงา

♥ โมเมนตัม

---------------------------------- ปีการศึกษา 2562 ----------------------------

------------- ม.ต้น-----------------           ------------- ม.ปลาย -------------

♥ ชุดที่ 1                                           ♥ ชุดที่ 1

♥ ชุดที่ 2                                           ♥ ชุดที่ 2

♥ ชุดที่ 3                                                                      ♥ ชุดที่ 3

♥ ชุดที่ 4

-------- ม.ต้น เทอมปลาย--------           -------- ม.ปลาย เทอมปลาย--------

♥ ชุดที่ 1                                                                          ♥ ชุดที่ 1

♥ ชุดที่ 2

 

Visitors: 249,871