พี่ชามา ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพล" วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอบติดแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • สอบติดวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทุนเกียรติยศ โรงเรียนราชินี
 • ผลการเรียนดีเด่น โต๊ะทอง โรงเรียนราชินี
 

เกียรติประวัติ

 • ชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอไอเดียเพื่อสังคม Social Entrepreneurship Pitch Competition "Trash.IO" ในโครงการ Penta Volunteer Program
 • อุปทูต ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 72
 • ตัวแทน SIIT ไปทำโปรเจค IPBL Program Image Processing ที่ Osaka Institute of Technology, Japan
 • ร่วมโครงการเขียนโปรแกรม Hour of Code by Microsoft Student Partner Thammasat University and Microsoft Thailand Student Community
 • ชนะเลิศ การนำเสนอในหัวข้อ เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ครูผู้สอน นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
 


  • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตำ...
  • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
Visitors: 175,521