พี่ชามา ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพล" วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอบติดแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • สอบติดวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทุนเกียรติยศ โรงเรียนราชินี
 • ผลการเรียนดีเด่น โต๊ะทอง โรงเรียนราชินี
 

เกียรติประวัติ

 • ผู้เขียนบทความการยกเลิกตั๋วรายเดือน BTS ที่มาที่ไป และการแก้ไข ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • รางวัลบทคัดย่อดีเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Samaggi Abstract Competition 2021 สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำเสนอโปรเจคด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Samaggi Abstract Competition 2021 สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอไอเดียเพื่อสังคม Social Entrepreneurship Pitch Competition "Trash.IO" ในโครงการ Penta Volunteer Program
 • อุปทูต ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 72
 • ตัวแทน SIIT ไปทำโปรเจค IPBL Program Image Processing ที่ Osaka Institute of Technology, Japan
 • ร่วมโครงการเขียนโปรแกรม Hour of Code by Microsoft Student Partner Thammasat University and Microsoft Thailand Student Community
 • ชนะเลิศ การนำเสนอในหัวข้อ เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ประสบการณ์การสอน
 
 • อาจารย์ผู้สอน นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • อาจารยผู้สอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนราชินี
 • อาจารยผู้สอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 
 • วิทยากรผู้สอนวิชาฟิสิกส์ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อแพร่ภาพให้กับนักเรียนทั่วประเทศทางช่อง NBT และ ETV โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
   

 
 
 
Visitors: 236,734