พี่ชามา ภัทราภรณ์ วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพล" วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอบติดแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • สอบติดวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทุนเกียรติยศ โรงเรียนราชินี
 • ผลการเรียนดีเด่น โต๊ะทอง โรงเรียนราชินี
 

เกียรติประวัติ

 • ผู้เขียนบทความการยกเลิกตั๋วรายเดือน BTS ที่มาที่ไป และการแก้ไข ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • รางวัลบทคัดย่อดีเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Samaggi Abstract Competition 2021 สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำเสนอโปรเจคด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Samaggi Abstract Competition 2021 สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชนะเลิศ การแข่งขันการนำเสนอไอเดียเพื่อสังคม Social Entrepreneurship Pitch Competition "Trash.IO" ในโครงการ Penta Volunteer Program
 • อุปทูต ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 72
 • ตัวแทน SIIT ไปทำโปรเจค IPBL Program Image Processing ที่ Osaka Institute of Technology, Japan
 • ร่วมโครงการเขียนโปรแกรม Hour of Code by Microsoft Student Partner Thammasat University and Microsoft Thailand Student Community
 • ชนะเลิศ การนำเสนอในหัวข้อ เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ประสบการณ์การสอน
 
 • อาจารย์ผู้สอน นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • อาจารยผู้สอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนราชินี
 • อาจารยผู้สอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 
 • วิทยากรผู้สอนวิชาฟิสิกส์ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อแพร่ภาพให้กับนักเรียนทั่วประเทศทางช่อง NBT และ ETV โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

 

 

 

 

 
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ติวเตอร์ฟิสิกส์ชื่อดัง แห่งนีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี และยังเป็นคณะกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกร...
  • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ...
  • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
Visitors: 249,875