พี่กาย ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 • ปริญญาโท IBM : International Business Management , Newcastle University ประเทศอังกฤษ

 

เกียรติประวัติ

 • เหรียญทอง และ เกียรติบัตร Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies Physics 98.33% โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • กียรติบัตรเรียนดี Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Physics 90.67% , Occupations and Technology 90.00% , Art 99.00% , Health and Physical Education 93.75

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ครูผู้สอน นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • อาจารย์พิเศษ (ประจำ) วิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

  

                

 

  • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาฟิสิกส์ จนสามารถทำให้สถาบันกวดวิชานีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ มีชื่อเสียงโด่งดัง การันตีโดยน้องที่เรียนสอบฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม (9 วิชาสามัญ) ปีล่าสุด ...
  • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตำ...
  • การศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ IE(Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ I...
Visitors: 107,786