พี่กาย ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  • ปริญญาโท IBM : International Business Management , Newcastle University ประเทศอังกฤษ

 

เกียรติประวัติ

  • เหรียญทอง และ เกียรติบัตร Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies Physics 98.33% โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • กียรติบัตรเรียนดี Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Physics 90.67% , Occupations and Technology 90.00% , Art 99.00% , Health and Physical Education 93.75%

 

                

 

    • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาฟิสิกส์ จนสามารถทำให้สถาบันกวดวิชานีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ มีชื่อเสียงโด่งดัง การันตีโดยน้องที่เรียนสอบฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม (9 วิชาสามัญ) ปีล่าสุด ...
    • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตำ...
    • การศึกษา ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ IE (Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ผลการเรียนดีเด่นชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์ IE (The Highest Academic...
Visitors: 94,025