พี่กาย ภัทรพล วัฒนผดุงศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 • ปริญญาโท IBM : International Business Management , Newcastle University ประเทศอังกฤษ

 

เกียรติประวัติ

 • เหรียญทอง และ เกียรติบัตร Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies Physics 98.33% โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • เกียรติบัตรเรียนดี Certificate of Merit for Good Conduct and Diligence in Studies โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Physics 90.67% , Occupations and Technology 90.00% , Art 99.00% , Health and Physical Education 93.75

  

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ครูผู้สอน นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • อาจารย์พิเศษ (ประจำ) วิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
 • อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนราชินี
 
 

 

  

 

  • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตำ...
  • การศึกษา ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพล...
Visitors: 175,522