เกี่ยวกับเรา

สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ เป็นสถาบันที่สอนกวดวิชาสำหรับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างแพร่หลาย เป็นสถาบันกวดวิชาที่สอนแบบวางรากฐานของวิชาฟิสิกส์ได้ดีและถูกต้อง เนื่องจากสอนปูพื้นฐานทฤษฎีอย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน และมีเอกสารประกอบการเรียนที่ละเอียดเพื่อประโยชน์ของนักเรียนในการอ่านทบทวน นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทดลองบางอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในทฤษฎียิ่งขึ้น 

จากประสบการณ์สอนฟิสิกส์มานานกว่า 45 ปี ประกอบกับความทุ่มเทให้กับการสอนอย่างมาก ด้วยความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนเหมือนกับลูกหลาน การสอนของ อ.พิสิฏฐ์ จึงได้รับการยอมรับจากนักเรียน ม.4-5-6 ทั่วประเทศว่าสอนฟิสิกส์ได้ละเอียดสมบูรณ์ เริ่มจากการสอนปูพื้นฐานทฤษฎีให้นักเรียนอย่างละเอียดจากตำราที่ อ.พิสิฏฐ์ เขียนขึ้นมา ซึ่งเป็นตำราที่ละเอียดมาก การย้ำเนื้อหาและชี้แนวด้วยโจทย์ตัวอย่างตั้งแต่อย่างง่ายจนถึงโจทย์พลิกแพลงยาก ๆ จากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบโควตา ข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิก ข้อสอบจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนโจทย์จากหนังสือต่างประเทศที่มักนิยมนำมาออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งโจทย์ต่าง ๆ ที่สอนก็ตรงกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกือบจะทุกข้อ 

นักเรียนที่กวดวิชากับ อ.พิสิฏฐ์ จึงไม่เพียงประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบเท่านั้น แต่ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ลูกศิษย์ของ อ.พิสิฏฐ์ ที่ได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัย MIT ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังมากก็ยังนำเอกสารประกอบการสอนของ อ.พิสิฏฐ์ ไปใช้ประกอบการเรียนที่นั่นด้วย นอกจากนี้นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่ 1 ของประเทศ หลาย ๆ ปี ติดต่อกัน นักเรียนที่สอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยได้ 100 คะแนนเต็ม หรือนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกทุกปี ก็เรียนฟิสิกส์กับ อ.พิสิฏฐ์ มาทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้รุ่นพี่ ๆ ที่มาเรียนกับ อ.พิสิฏฐ์ และผู้ปกครองจึงบอกต่อ ๆ กัน จนมีนักเรียนมาสมัครเรียนกับ อ.พิสิฏฐ์ อย่างล้นหลาม ก่อนที่จะมารับสมัครผ่านระบบธนาคาร นักเรียนและผู้ปกครองต้องมาเข้าแถวเพื่อจะสมัครเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่ง และต้องสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนเป็นเวลานาน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในคอร์สนั้น ๆ

อย่างไรก็ตามการสอนที่ดีของอาจารย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียนในการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ไว้ด้วย จึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ในที่สุด

ความสำเร็จต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกำลังใจให้ อ.พิสิฏฐ์ พยายามที่จะพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักเรียน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะออกมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ขอให้ทุกคนขยันตั้งใจเรียน พยายามอีกนิด รางวัลแห่งความตั้งใจรออยู่ข้างหน้าเพียงแค่เอื้อม เราจะก้าวไปด้วยกัน ครูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความตั้งใจ 

 

ขอให้ทุกคนโชคดี 

อ.พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์ 

อ.นุศรา วัฒนผดุงศักดิ์

 
    • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ติวเตอร์ฟิสิกส์ชื่อดัง แห่งนีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี และยังเป็นคณะกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกร...
    • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ...
    • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
    • การศึกษา ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพ...
Visitors: 249,871